Maják a muzeum Járy Cimrmana

Maják a muzeum Járy Cimrmana

O MAJÁKU

Podle výpovědí pamětníků Cimrman během svých toulek liptákovským okolím pomýšlel na vztyčení "věže, ne nepodobné té pařížské". Na památku mistrovu neomezenému rozhledu a nehynoucí slávě byl tento Maják vztyčen roku 2013. 

Stavba muzea a Majáku byla dokončena v roce 2013 podle projektu architekta profesora Martina Rajniše a je skvělou ukázkou tzv. přírodní architektury. Budova je z poloviny vrostlá do svahu a je obložena v místě vytěženým kamenem. Samotná rozhledna je vybudována z borového dřeva s dubovým schodištěm, její originální konstrukce je velmi vzdušná a svou siluetou skutečně připomíná maják. Celý objekt dokonale zapadá do kopcovité krajiny Příchovic v blízkosti historického stavení U Čápa.

 • Výška rozhledny po korouhev: 25,6 m
 • Výška rozhledny po zastřešení: 20,7 m
 • Podlaha vyhlídkové plošiny ve výši: 18,0 m
 • Vnější průměr rozhledny: 4,7 m

Základna Majáku je ve výši 785 m n.m., vyhlídková plošina ve výši 803 m n.m. Jedná se tedy téměř jistě o nejvýše položený maják světa - další z Mistrových geniálních vizí se po sto letech naplnila.

První oficiální muzeum českého génia a dobrodruha bylo otevřeno v létě 2013 v areálu U Čápa. Je v něm umístěna značná část pozůstalosti Járy Cimrmana dosud přechovávaná v depozitářích společnosti a divadla JC v Praze. Významná část sbírek byla také nově získána díky občanům z Pojizeří a širokého okolí, kteří darovali množství autentických památek na pobyt génia na Liptákovsku. 

Zatímco probíhala stavba muzea, tým cimrmanologů v čele se Zdeňkem Svěrákem připravil dosud nevídanou expozici dokumentující dobu a dílo nejslavnějšího liptákovského rodáka. Pečlivě a se smyslem pro detail vznikla bohatá expozice, jejímž základem se stalo množství artefaktů dosud schraňovaných v depozitářích divadla Járy Cimrmana. Významnou měrou přispěli do výběru exponátů samotní obyvatelé Pojizeří, zejména pamětníci, kteří nezištně reagovali na vyhlášeno veřejnou sbírku. Expozice se tak pyšní množstvím vskutku autentických památek na pobyt génia na Liptákovsku. Vše je pečlivě opatřeno vysvětlujícími texty známých cimrmanologů.

Kromě samotné sbírky umístěné v budově muzea může laskavý návštěvník shlédnout i venkovní rolnickou expozici. Exponáty umístěné ve volné přírodě jen pár desítek metrů od muzea dobře ilustrují Cimrmanovy úspěchy i prohry při vzdělávání zemědělného lidu Pojizeří.

OTEVÍRACÍ DOBA

Květen - září: Denně 10.00 - 18.00

Říjen - duben: Denně 10.00 - 17.00

VSTUPNÉ

 • Dospělá osoba - 45 Kč
 • Dítě od 6ti let - 25 Kč
  (do 6ti let zdarma)
 • Senioři - 35 Kč
 • Rodinné vstupné
  "2+1" (dva dospělí, jedno dítě) - 105 Kč,
  "2+2" nebo "2+3" (dva dospělí, dvě nebo tři děti) -120 Kč.