Riegrova stezka

Riegrova stezka - naučná stezka údolím Jizery

Na tuto oblíbenou stezku, začínající v Semilech, se dostanete nejlépe autem . Můžete použít naši přednastavenou trasu s navigací. Kočárky nedoporučujeme, Cyklisté mají vjezd zakázán!

Do Semil přijedete asi za 15 až 20min. Zaparkovat můžete kdekoli, vybrali jsme parkoviště co nejblíž stezky. Následně máte tři možnosti. Uděláte si krátký výlet pouhých 5km do Spálova, kde nasednete na vlak a vrátíte se zpět do Semil, nebo po stejné trase půjdete zpět a další možnost je dokončit okruh přes Spálov, Myší skálu a pět vyhlídkových míst zpět. celý okruh je dlouhý asi 11 km a zpět musíte překonat stoupání ze Spálova na Myší skálu asi 200 výškových metrů. 


Délka trasy: 5 km

Průběh trasy: Semily - Bítouchov - údolí Jizery - Podspálov

Nenáročná procházka 5 km zpět vlakem do Semil


Popis trasy:  Původní naučná stezka státní přírodní rezervace Údolí Jizery byla slavnostně otevřena v říjnu roku 1983. Stezka probíhá souběžně s červeně značenou turistickou Riegrovou stezkou a je průchodná v obou směrech. Tabule umístěné na její trase poskytují návštěvníkům základní seznámení s přírodním bohatstvím a historií rezervace. 

Dne 9. října 2008 byla slavnostně předána do užívání veřejnosti nová naučná stezka podél Riegrovy stezky mezi Semily a Spálovem. Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely, obsahující texty v českém a anglickém jazyce jsou doplněny ilustračními obrázky a fotografiemi.

Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky.

Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí 1 300 metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále.


Pokud se chcete vrátit zpět do Semil jinou cestou, lze vyrazit na modrou turistickou značkou přes Spálov na rozcestí Morava a dále žlutou turistickou značnou po Kamenického stezce do Semily. Cesta vede kolem několika vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí.

11 km okruh, zpět je menší stoupání